Antreprenoriat

 • Aveţi posibilitatea de a  face mai mulţi bani;
 • Veţi fi propriul vostru şef;
 • Vă veţi stabili singur programul de lucru;
 • Veţi putea lua singur decizii;
 • Veţi lucra cu oameni pe care tu i-ai angajat
 • Veţi crea noi locuri de muncă
 • Vă veţi bucura de aprecierea celorlalţi.
 • Imaginaţie, creativitate şi pasiune în identificarea oportunităţilor;
 • Discernămâmt în ceea ce priveşte luarea deciziilor strategice;
 • O capacitate dezvoltată de orientare şi tenacitate în atingerea obiectivelor propuse;
 • O tendinţă de diferenţiere şi originalitate sub toate aspectele;
 • Motivare şi perseverenţă;
 • Capacitate dezvoltată de a învăţa din experienţele anterioare şi o dorinţă de auto-depăşire;
 • Ambiţia de a se ridica la standardele cele mai înalte, de cele mai multe ori auto-impuse;
 • Un comportament raţional raportat la concurenţa de pe piaţa;
 • Fler în ceea ce priveşte tendinţele economice;
 • Asumarea riscurilor;
 • Spirit de iniţiativă şi responsabilitate în rezolvarea problemelor;
 • Sunt orientaţi spre rezultate.