News letter

Viitor pentru tineri – Tineri pentru viitor

ASOCIAȚIA NOUL VAL impreuna cu ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU anunta implementarea proiectului Viitor pentru tineri – Tineri pentru viitor.

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Prioritatea de investiții – 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT)

Titlu proiect: Viitor pentru tineri – Tineri pentru viitor

Cod smis: POCU/908/1/3/150953

STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV

ASOCIAȚIA NOUL VAL impreuna cu ACADEMIA NAVALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” anunta implementarea proiectului STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV.

 

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axă prioritară: 6: Educație și competențe

Prioritate de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlu proiect: STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV

Nr. contract finanțare: POCU/626/6/13/133383

Regiunea de implementare: Sud Est