Relansare concurs

Beneficiarul Asociația Noul Val în parteneriat cu Asociația Pentru Tineret ,,Liberte de Pensee” și Fundația Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și mijlocii (CRIMM)

 

 

Anunță relansare concursului de planuri de afaceri

,,DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN ANTREPRENORIAT ÎN REGIUNEA SUD-EST”

POCU/82/3/7/107248

 

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul  proiectului DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN ANTREPRENORIAT ÎN REGIUNEA SUD-EST„, se va deschide incepând cu data 25.06.2019 ora 08:00 și se va închide pe 28.06.2019 ora 08:00.

Organizarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul transparenței începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor ajutorului de minimis și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii pe o perioada de 18 luni din care 6 luni vor reprezenta perioada de sustenabilitate. Pentru detalii va rugam consultati REVIZIA 1 a Metodologiei de selectie planuri afaceri in vederea acordarii ajutorului de minimis.

La Concurs vor putea participa toți absolvenții programului de formare Competențe antreprenoriale organizat în cadrul proiectului.

De asemenea, pot participa la Concurs și persoane care au deja certificatul de absolvire pentru competențe antreprenoriale și se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile (someri, persoane inactive, angajați). Pentru detalii consultati REVIZIA1 a Metodologiei de selectie planuri afaceri in vederea acordarii ajutorului de minimis

Prezenta schemă de minimis se aplică pentru întreprinderi înființate de persoane cu vârsta de minim 18 ani care doresc sa inițieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în regiunea de dezvoltare Sud-Est.

Codurile CAEN eligibile pentru înscrierea planului de afaceri în Concurs sunt enumerate în Anexa A la metodologie. Pentru detalii consultați Anexa A din REVIZIA 1 a Metodologiei de selectie planuri afaceri in vederea acordarii ajutorului de minimis

În cadrul concursului vor fi selectate 7 planuri de afaceri, care vor fi implementate în orașele din fiecare județ din regiunea Sud-Est.

Valoarea maxima a subventiei acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 156.047,50  lei, reprezentând totalul cheltuielilor eligibile.

Ajutorul de minimis se va transfera catre beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum urmează:

– Tranșa inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost aceasta aprobată în cadrul planului de afaceri și contractului de subventie încheiat.

– Tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni, aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

Pentru detalii privind conditiile de eligilibilitate vă rugăm consultați REVIZIA 1 a Metodologiei de selectie planuri afaceri in vederea acordarii ajutorului de minimis.

Conţinutul Dosarului pentru participarea la concursul planuri de afaceri

  • Opis dosar
  • Cerere de înscriere la concursul plan de afaceri – Anexa 1 la Metodologie. Fiecare beneficiar care doreşte să participe la concursul de planuri de afaceri trebuie să completeze cererea.
  • Copie act identitate (pentru participantul la concurs şi asociatul său, după caz)
  • Copie certificat de naștere (pentru participantul la concurs şi asociatul său, după caz)
  • Certificat de absolvire[1] sau Adeverinţă emisă de către Furnizorul cursurilor de competențe antreprenoriale în cadrul proiectului
  • Declaraţie de eligibilitate – Anexa 2 la Metodologie;
  • Plan afaceri depus, elaborat de către participantul la concurs pe baza structurii solicitate şi pusă la dispoziţie de către administratorul schemei de minimis – Anexa 3 la Metodologie;
  • Buget plan de afaceri, Proiecții financiare – format orientativ – Anexa 4 la Metodologie

Bugetul va fi întocmit de către participantul la concurs pe baza informaţiilor din planul de afaceri şi ţinând cont de formatul orientativ pus la dispoziţie prin metodologie şi a listei orientative de cheltuieli eligibile pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderii – Anexa B la Metodologie.

Notă: Nu se acceptă achiziţia de echipamente second-hand din ajutorul de minimis!!!

Pentru detalii privind modelele menționate anterior vă rugăm consultați REVIZIA 1 a Metodologiei de selectie planuri afaceri in vederea acordarii ajutorului de minimis.

Dosarul de concurs se va depune fizic, prin poștă sau curier rapid, într-un singur exemplar în plic închis și sigilat, la sediul Solicitantului:

Asociatia Noul Val

Constanța, Str. Gen. Manu nr.1, județul Constanța,

Tel: 0760664558,

E-mail:[email protected],

www.asociatianoulval.ro

[1] Persoanele aplicante care nu au urmat programul de formare Competenţe antreprenoriale în cadrul acestui proiect vor ataşa la Dosarul de finanţare Certificatul absolvire curs competenţe antreprenoriale obţinut anterior.

 

Descarca anuntul